Organizacijski odbori

Predsjednik stručnog i organizacijskog  odbora
Vlado Jukić

 

Stručni odbor

Dopredsjednici:
Petrana Brečić
Dolores Britvić
Ivan Požgain
Gordana Rubeša

Članovi:
Ivan Begovac
Vlatka Boričević Maršanić
Nadica Buzina
Katarina Dodig Ćurković
Veljko Đorđević
Igor Filipčić
Trpimir Glavina
Ljubomir Hotujac
Miro Jakovljević
Dalibor Karlović
Marina Kovač
Mladen Mavar
Alma Mihaljević Peleš
Ninoslav Mimica
Lana Mužinić Marinić
Branka Restek Petrović
Ika Rončević Gržeta
Vesna Šendula Jengić
Slađana Štrkalj Ivezić

Organizacijski odbor

Dopredsjednici:
Petrana Brečić
Dolores Britvić
Ivan Požgain
Gordana Rubeša

Članovi:
Ana Bačeković
Dina Bošnjak
Ivan Ćelić
Marko Ćurković
Porin Makarić
Anja Maravić
Antonja Puljić
Krešimir Puljić
Krešimir Radić
Irena Rojnić Palavra
Tamara Sabo
Aleksandar Savić
Domagoj Vidović
Jakša Vukojević
Nikola Žaja
Jasna Bolić (tajnica)